Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

awesomeasfuck
3446 b0d4
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol

February 19 2017

awesomeasfuck
3366 a328
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
awesomeasfuck
.A może pomoże powinnam sobie pozwolić na zakochanie? Tak głupio i naiwnie. Pójść z tym kimś na Ostrów Tumski nocą. Oglądać gwiazdy i rozmawiać o Burtonie, pijąc wino. Leżeć w łóżku i pozwalać się dotykać. Albo patrzeć na niego, gdy nie wie, że patrzę. Pozwalać odprowadzać się wzrokiem, pić razem herbatę. Milczeć, słuchając muzyki i wiedząc, że cieszy się, że jestem obok.  Może to wszystko mogłoby się stać, gdyby tak odstawić na chwilę racjonalne myślenie. Pozwolić nieść się chwilom.. 
— ..albo, gdyby on też pomyślał, że mógłby tego chcieć.
7395 e763 500
Reposted fromcolferarchy colferarchy
awesomeasfuck
3678 280b
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
awesomeasfuck
3837 b943
Reposted fromekatierina ekatierina
awesomeasfuck
3842 c7f2
Reposted fromekatierina ekatierina
awesomeasfuck
3844 1d30
Reposted fromekatierina ekatierina
awesomeasfuck
3846 d985
Reposted fromekatierina ekatierina
awesomeasfuck
3855 782e
Reposted fromekatierina ekatierina
awesomeasfuck
3864 142b
Reposted fromekatierina ekatierina
awesomeasfuck
3870 e099
Reposted fromekatierina ekatierina
awesomeasfuck
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
awesomeasfuck
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die
awesomeasfuck
4167 f162
Reposted frometernaljourney eternaljourney
awesomeasfuck
4404 891e
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
awesomeasfuck
5606 2780
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
awesomeasfuck
Ludzie często mnie pytają, co robić, aby tak długo żyć? Nie wiem. Ja niczego specjalnego nie robię. Po prostu kocham życie we wszystkich jego barwach, odcieniach i cieniach. Życie jest cudem. Zawsze
— Danuta Szaflarska
Reposted fromszerszer szerszer
awesomeasfuck
4923 8670
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
awesomeasfuck
Może to i lepiej, że zupa usunęła cały 2016 rok. Tak jakby chciała wymazać go z pamięci, w końcu nic dobrego mnie w nim nie spotkało, wprost przeciwnie - straciłam wszystko.
Reposted fromhorcrux horcrux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl